บริการฝึกอบรมทางด้านอะคูสติก

NOE Asia Pacific รับจัดฝึกอบรมทางด้านอะคูสติกและ NVH (Noise, Vibration, Harshness) ในประเทศไทยโดยการจัดสัมมนาร่วมกับการทำเวิร์คช็อป

เทคโนโลยีทางด้านอะคูสติกนั้นต้องอาศัยความรู้หลายด้าน เช่น ความรู้ทางฟิสิกส์, ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์, ความรู้ทางจิตวิทยา หรือความรู้ทางด้านชีววิทยา ทางบริษัทจึงรับวางแผนและปรับเนื้อหาการฝึกอบรมตามความต้องการของลูกค้า

ตัวอย่างการฝึกอบรม

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอะคูสติก
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจวัดทางอะคูสติก
  • การใช้งานห้องทดสอบทางอะคูสติก
  • การตรวจวัดและการประมาณการการดูดซับเสียงและการป้องกันเสียงรบกวน
  • เทคนิคการค้นหาจุดกำเนิดเสียง
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเสียงรบกวนและวิธีแก้ไข
  • การตรวจวัดเสียงภายในอาคารและการประเมินผล