NOE ASIA PACIFIC

เกี่ยวกับเรา

ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปีในประเทศญี่ปุ่น พวกเรา NOE Asia Pacific ได้นำประสบการณ์ที่มีมาใช้เพื่อให้บริการเกี่ยวกับ “เสียง” ในด้านต่าง ๆ แก่ลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของทางบริษัทได้แก่ บริการการทดลองทางอะคูสติก, ห้องทดลอง, ระบบตรวจวัด, สตูดิโออัดเสียง เป็นต้น นอกจากนั้นที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพยังมีเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์สำหรับทดลองทางอะคูสติกเพื่อบริการรับทำการทดลอง, การเทรนนิ่งแก่ลูกค้าหรือเพื่อการสาธิตต่าง ๆ อีกด้วย

พวกเราหวังที่จะสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับลูกค้าผ่านทางเทคโนโลยีและศาสตร์เกี่ยวกับเสียง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค